SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss

I början av april yttrande sig kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, till regeringen med kompletteringar av kärnbränsleförvarsansökan. Kompletteringarna gällde främst de frågor om kopparkorrosion domstolen i januari 2018 ställde i sitt yttrande till regeringen. Domstolen ansåg att regeringen skulle säga nej till slutförvarsansökan om inte en fullgod komplettering görs. Regeringen har nu skickat ut kompletteringen på remiss. Det är fråga om två remisser, en i prövningen enligt miljöbalken och en i prövningen enligt kärntekniklagen. Regeringen vill ha synpunkter senaste den 13 september.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering för att i första hand visa att kopparkapseln kommer fungera som tänkt i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kompletteringen har gjorts dels enligt miljöbalken som är den prövning där mark- och miljödomstolen har yttrat sig till regeringen och sagt att ansökan inte kan ges tillåtlighet om inte ett antal frågetecken rörande kopparkapselns integritet kan klargöras. Dessutom görs en komplettering enligt kärntekniklagen som är den prövning Strålsäkersmyndigheten SSM har hand om. SSM har sagt till regeringen i ett yttrande, också den 23 januari 2019, att ansökan kan godkännas eftersom återstående osäkerheter om kopparkapselns integritet kan hanteras i myndighetens fortsatta prövning efter ett eventuellt regeringstillstånd.

Eftersom SKB:s komplettering gäller båda prövningarna har det den 25 april gått ut två remisser från Miljödepartementet. En enligt miljöbalken och en enligt kärntekniklagen. Regeringen, som tar beslut om tillåtlighet om slutförvaret för använt kärnbränsle, vill ha synpunkter på SKB:s kompletteringar senast 13 september 2019.

Länkar:

Remissen enligt miljöbalken 

Miljödepartementets remissmissiv enligt miljöbalken 190425 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, 190404:

Hela SKB:s kompletteringsyttrande som en fil med innehållsförteckning 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, bilaga 1a: Komplettering om kapselintegritet 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, bilaga 1b: Supplementary information on canister integrity issues, SKB TR-19-15 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, bilaga 2: Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, Bilaga 3: Förslag på villkor enligt 17 kap 7§ MB 190404 >>

Remissen enligt kärntekniklagen (KTL) 

Miljödepartementets remissmissiv enligt KTL 190425 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, 190404:

 SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, 190404 >>

 SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, bilaga 1a: Komplettering om kapselintegritet 190404 >> 

 SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, bilaga 1b: Supplementary information on canister integrity issues, SKB TR-19-15 190404 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev