MKGs styrelse

 I MKG:s styrelse ingår:

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, tillika MKG:s ordförande.
Guy Madison, personlig ersättare.

 

Lotta Silfverordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen
Lars-Bertil Nilsson, personlig ersättare.

Linda

Linda Birkedalordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne.
Andrea Nowag, personlig ersättare.

Chatarina Lihnell

Catharina Lihnell, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län.
[-], personlig ersättare.

Ylva Lundh, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län, tillika MKG:s vice ordförande.
Hans Jivander, personlig ersättare.

 

Sven-Erik Sjöstrand, ordinarie ledamot för Jordens Vänner.
Stefan Larsson, personlig ersättare.

 

Marvin Hallström, ordinarie ledamot för Fältbiologerna. 
Tobias Larsson, personlig ersättare.

 

 

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte den 8 juni 2022.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev