M2019/02009/Me - Miljöbalken

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2019/02009/Me om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Efter det att regeringen tog sitt beslut i ärendet den 22 december 2021 har dock mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt att hantera ansökningarna enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. 

Följ mark- och miljödomstolens fortsatta process här >>

Följ SSM:s fortsatta process här >>

 

M2019/02009/Me

Innehållsförteckning, 220110 >>

Handlingar [pdf:er]:

26. Regeringsbeslut, 211222 >>

25. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211221 >>

24. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211220 >>

23. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211217 >>
Bilaga 1, Yttrande till Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten, 181031 >>
Bilaga 2, Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 190220 >>
Bilaga 3, Slutplädering, 191002 >>
Bilaga 4, Presentation slutplädering, 191002 >>

22. Protokoll - möte med Östhammars kommun, 211214 >>

21. Protokoll - möte med SKB, 211111 >>

20. Protokoll - möte med SKB och Per Bolund, 210915 >>

19. Protokoll - uppvaktning av SKB, 210907 >>

18. Yttrande från SKB, 210614 >>

17. Skrivelse till SKB, svar senast 23 juni 2021, 210526 >>
Bilaga:
Mail från Milkas, 200903 >>

16. Protokoll - Uppvaktning av Östhammars kommun 25 maj 2021 >>

15. Utdrag ur protokoll från Östhammars kommun - beslut om inställning till SFR 2, 210506 >>

14. Protokoll uppvaktning från SKB, 201201 >>

13. Protokoll uppvaktning från Östhammars kommun, 201125 >>

12. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

11. Protokoll från uppvaktning, SKB, 200909 >>

10. Skrivelse från Milkas; Ang. regeringenshantering av SKB:sKBS-3 och SFRansökningar 200903 >>

9. Protokoll uppvakning Östhammars kommun, 200603 >>

8. Yttrande från SKB, 200527 >>

7. Skrivelse, svar senast 1 juni 2020, 200511 >>

6. Protokoll uppvaktning SKB 5 maj 2020, 200505 >>

5. Protokoll vid uppvaktning, SKB, 200211 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

4. Protokoll uppvaktning 5 februari 2020, Östhammar kommun 200205 >>

3. Yttrande från SERO:
- Mail från SERO, 181228 >>
- Slutförvar sammanfattning, 181228 >> 
- Slutförvar stor sammanfattning, 181228 >>
- Synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret, 181228 >>
- Synpunkter på utökat SFR 2, 181228 >>
- Deltagande i granskningen av kärnavfallsprocessen, 181228 >>
- Westinghouse Plasma Gasification, independent waste technology report >> (stor)

2. Protokoll uppvaktning SKB 26 november 2019, 191126 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

1. Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av utbyggnad av anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall i Forsmark, Östhammars kommun, Yttrande till regeringen 191113 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev