Kärnavfallsavgifter och säkerheter

Plan är en beräkningsrapport som kärnavfallsbolaget SKB är ålagd att upprätta och som beskriver de kostnader densamma har för att omhänderta det använda kärnbränslet och andra radioaktiva restprodukter. Den senaste, Plan 2019, lämnades till Riksgälden den 1 oktober 2019.

Riksgäldens granskning leder sedan fram till ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter. Vanligtvis tar regeringen beslut för en kommande treårsperiod, vilket i år skulle bli perioden 2021-2023. Dock har Riksgälden i maj 2020 meddelat att de endast kommer föreslå avgifter för 2021, då situationen med Covid-19 har lett till förseningar i deras arbete. Riksgälden kommer ha en remisshantering av ett förslag innan sommaren 2020. Beslutet tas av regeringen mot slutet av 2020. Förslag på avgifter och säkerhet för 2022-2023 kommer redovisas senast sista september 2021. 

Det regeringen beslutar om är kärnavfallsavgift, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare, det vill säga kärnkraftverken Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Finansieringsbeloppen baseras på skillnanden mellan de medel som finns i kärnavfallsfonden och de förväntade återstående kostnaderna. Med hänsyn till att finansieringsbeloppet kan visa sig vara otillräckligt bedöms även behovet av kompletteringsbeloppet. Regeringen beslutar också om de ekonomiska säkerheterna som innehavarna ska ställa för dessa två belopp är godtagbara. 

 

Avgifter och säkerheter för 2024-2026

Industrin har lämnat in PLAN-2022 till Riksgälden, 220930 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas, 220830 >>

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

 

Avgifter och säkerheter för 2022-2023

Regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2022-2023 till regeringen, 210931 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 210831 >>

Yttrande över kärnavfallsavgifter för 2022-2023 från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 210831 >>

Nyhet om Riksgäldens remiss med förslag på avgifter och belopp för 2022-2023, 210624 >>

MKG: Riksgälden bör inkludera fler riskscenarier i sina beräkningar för kärnavfallsfinansiering, 210510 >>

MKGs nyhet om riksgäldens remiss om en ny beräkningsmodell, 210324 >>

Avgifter och säkerheter för 2021

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2021, 201218 >>

SKB till regeringen: Vill ha beslut om kärnavfallsavgifter för hela perioden 2021-2023, 201019 >>

Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen, 200929 >>

Nyhet om yttranden till Riksgälden över förslag på kärnavfallsavgifter, 200907 >>

MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner yttrar sig över kärnavfallsavgifter, 200824 >>

Yttrande till Riksgälden från MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, 200824 >>

Nyhet om att Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 är ute på remiss, 200612 >>

SKB Plan 2019 Kostnader från och med år 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021–2023 September 2019, 191001 >>

Nyhet om att Riksgälden endast föreslår kärnavfallsavgifter för 2021, 200508 >>

Nyhet om att Riksgälden skickar sina förslag på remiss senare i år, 200218 >>

Nyhet om att industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden 191001 >>

Avgifter och säkerheter för 2018-2020

Nyhet om att regeringen höjer kärnavfallsavgifterna för 2018-2020 171221 >>

Avgifter och säkerheter för 2015-2017

Nyhet om att regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017 141218 >>

Avgifter och säkerheter för 2012-2014

Nyhet om att regeringen höjde inte kärnavfallsavgifterna lika mycket som SSM ville 111222 >>

Avgifter och säkerheter för 2010-2011

Nyhet om att regeringen höjer den avgift som kärnkraftverken betalar för hantering av kärnavfallet 091210 >>

Avgifter och säkerheter för 2008-2009

Nyhet om att regeringen sänker kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009 071219 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev