Kalendarium

-
Den 22 september skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske 29 november - 1 december i prövningen avseende fortsatt drift av SFR, och byggnationen av SFR2.
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommer under september månad att redovisa nästa forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-22. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer granska och utvärdera programmet senast den 31 mars 2023 för att sedan redovisa resultatet till regeringen.
-
Föreläsningen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Sotenäs och Studiefrämjandet Fyrbodal. Johan Swahn, kanslichef på MKG, medverkar. Han arbetar åt miljörörelsen, bl.a. Naturskyddsföreningen, med att granska och delta i miljöprövningar av svenska kärnavfallsprojekt.
-
Den 19 april skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske i Oskarshamn den 24-25 maj i prövningen avseende utökad lagring av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver att de "har av regeringen fått i uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs. I översynen ingår dialog med berörda myndigheter, kommuner, företag och organisationer.
Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium i maj med följande upplägg:
Folkrörelsearkivet i Uppsala län arrangerar ett panelsamtal under rubriken ”Tidskapslar – Information om slutförvarat kärnbränsle under 100 000 år”. Folkrörelsearkivet skriver: "Kärnkraft som energikälla och slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark är två heta politiska frågor.
-
Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall den 1 december. Program: Lunch kl 12-12.50
-
Kärnavfallsrådet bjuder in till ett seminarium den 30 november, där fokus kommer ligga på gjutjärn i kopparkapslar.
-
Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har bjudit in till ett seminarium den 15 oktober. Mötet kommer bl.a.

Kalenderarkiv

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev