Inledande bedömningsfasen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin inledande bedömning gjort en genomgång av ansökningarna för att se vilka kompletteringar som krävs. Myndigheten tog i maj 2011 beslut om att gå vidare till den inledande sakgranskningsfasen av ansökningarna. 

Handlingar från den inledande bedömningsfasen

Här kan du att kunna ladda ner handlingarna i myndighetens inledande bedömning av slutförvarsansökan.

SSM:s beslut i samband med den inledande bedömningen, 110527 >> 

SSM:s brev till SKB med anledning av den inledande bedömningen >>

SKB:s svar till SSM med anledning av den inledande bedömningen >>

bilaga 1: SKB Simulering av inkapsling av använt kärnbränsle >>
bilaga 2: Criticality safty calculations of disposal canisters 2 >> 
bilaga 3: Strålskärmsberäkningar för kopparkapslar innehållande 
BWR, MOX och PWR bränsleelement >> 

SSM:s projektplan där de beskriver hur de kommer att arbeta med prövningen av ansökan >>

Handlingarna är tagna från Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2011-1137 "Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP)". Alla inkomna handlingar i diarienumret hittar du här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev