Fud-98

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 1998 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-98. Nedan finns forskningsrapporten samt remissyttranden till densamma. Regeringen begärde att SKB skulle komplettera sin forskningsrapport.

Kompletteringar till Fud-98 samt yttranden över kompletteringarna finns här:
Fud-98 komplettering >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:
Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-98:

Regeringsbeslut över Fud-98, 00.01.24 >>

 

Industrins rapport Fud-98 samt industrins yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskningar:

SKB:s forskningsprogram Fud-98 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och kärnavfallsrådets granskning av Fud-98 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-98:

SKI:s sammanställning av remissvar över SKB:s Fud-98 >>

SKI:s utvärdering av Fud-98, sammanfattning och slutsatser >>

SKI:s gransknings-PM, utvärdering av Fud-98 >>

SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s systemredovisning i Fud-programm >>

SKI:s yttrande över Fud-98 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-98:

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-98 >>

 

Andra yttranden över Fud-98:

Avfallskedjan yttrande över Fud-98 >>

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-98 >>

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-98 >>

SGU:s yttrande över Fud-98 >>

Miljöförbundet Jordens Vänners inställning i kärnavfallsfrågan >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev