Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

MKG:s yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till höjning av kärnavfallsavgiften

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade i juni ut en remiss med förslag på säkerheter och höjningar av kärnavfallsavgiften för åren 2012-2014. MKG har under flera år efterfrågat en höjning av avgiften och stödjer i sitt yttrande SSM:s förslag. 

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2010 (Fud-10)

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2010 (Fud-10).

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2007 (Fud-07)

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2007 (Fud-07).

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2004 (Fud-04)

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2004 (Fud-04). Mars 2005.

MKG:s yttrande över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006

MKG:s yttrande över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m m 2005-11-25

MKG:s yttrande över finansieringsutredningen SOU 2004:125

MKG:s yttrande över finansieringsutredningen SOU 2004:125. April 2005.

Logga in