Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har svarat på Miljödepartementets remiss på förslaget att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken. Föreningarna är i huvudsak positiva till utredningen.

MKG:s yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till höjning av kärnavfallsavgiften

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade i juni ut en remiss med förslag på säkerheter och höjningar av kärnavfallsavgiften för åren 2012-2014. MKG har under flera år efterfrågat en höjning av avgiften och stödjer i sitt yttrande SSM:s förslag. 

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2010 (Fud-10)

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2010 (Fud-10).

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2007 (Fud-07)

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2007 (Fud-07).

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2004 (Fud-04)

MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2004 (Fud-04). Mars 2005.

MKG:s yttrande över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006

MKG:s yttrande över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m m 2005-11-25

MKG:s yttrande över finansieringsutredningen SOU 2004:125

MKG:s yttrande över finansieringsutredningen SOU 2004:125. April 2005.

Logga in