10 mars 2005 |

Yttrande över Fud 2004

MKG har lämnat ett yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) Program för forskning, utveckling och demonstration Fud-program 2004.


Läs yttrandet här >>

Logga in