23 oktober 2018, 16:30 - 17:30 |

Webbsändning av Östhammars kommuns referensgruppsmöte

På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

I Östhammars kommun finns en organisation som har till uppdrag att följa, granska och informera om de slutförvar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att uppföra i kommunen. Referensgruppen, där samtliga ledamöter i fullmäktige ingår, är en del av den organisationen. 

Tid: den 23 oktober kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar. Mötet sänds via kommunens hemsida:
http://www.slutforvarforsmark.se

Logga in