9 augusti 2018 |

Översynen av kärntekniklagen förlängs ett halvår

Den utredning som regeringen startade den 29 juni med ett kommittédirektiv om behov av ändringar i kärntekniklagen och kärnteknikförordningen, m.fl, har fått ett nytt slutdatum Slutredovisningen som skulle gjorts till den 1 oktober 2018 är framflyttad till 1 april 2019. 

Regeringen beslutade den 29 juni 2017 att en särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3) och kärnteknikförordningen (förordningen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. En viktig fråga som ska utredas är bland annat regleringen av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar.

Enligt utredningens ursprungliga direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2018. Regeringen beslutade dock den 9 augusti i ett tilläggsdirektiv att förlänga uppdraget så att det slutredovisas senast den 1 april 2019. 

 

Länkar:
 

Regeringens tilläggsdirektiv, 180809 >>

Regeringen ser över kärntekniklagen, 170629 >>

Logga in