Aktuellt

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 7 Stockholm

Huvudförhandlingens sjunde dag hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inleddes med att domstolen följde upp de svar som Strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, lämnade till domstolen i slutet på dag 6. Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade förhållandevis kort på dem under dagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 6 Stockholm

Under dag sex fortsatte kärnavfallsbolagets SKB:s repliker på motparternas synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning. Den oavslutade diskussionen kring ämnet kopparkorrosion från dag fem flyttas fram till torsdag, den i förhandlingsordningen planerade reservdagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 5 Stockholm

Fredagens presentationer med synpunkter från motparter i målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle fortsätter under måndagen, huvudförhandlingens femte dag. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framförde bl.a. sina juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Huvudförhandlingen: Fortsättning av Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Idag, måndag den 11 september, fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning i huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 4 Stockholm

Möjligheten för motparter att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning under domstolsförhandlingen startade igår och fortsatte i dag, under dag fyra.

Huvudförhandlingen: Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Under dag fyra av huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt framför Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 3 Stockholm

Under första hälften av dag tre redogjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för resultat från sin granskning gällande metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Domstolen ställde flera frågor till SSM, bl.a.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 2 Stockholm

Dag två av huvudförhandlingen om ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har avslutats. Huvudfrågor har varit metodval, platsval och säkerhet efter förslutning med presentationer av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Imorgon, den 7 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm med presentationer från bl.a.

The Environmental Court’s main licensing hearing about a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark – September 5 to October 27

The Environmental Court’s main hearing concerning the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden, began September 5, at Quality Hotel Nacka in Stockholm.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 1 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har idag, den 5 september, inletts hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den första dagen av förhandlingen bestod bl.a. av att de olika parterna framförde sin inställning, samt yrkanden.

Logga in