Aktuellt

SSM har skickat ut ansökan om slutförvar på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut ansökan om ett slutförvar på remiss. Fram till och med 1 juni 2012 kan remissvar skickas in. Syftet med remissen är att få synpunkter från remissinstanser på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs vilka kompletteringar som behövs.

SKB skickar kompletteringar till myndigheten

Den 31 maj meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att myndigheten avslutat sin inledande bedömning av ansökan om ett slutförvar. Myndigheten begärde kompletteringar på ett antal referenser och påpekade att säkerhetsredovisningen, SR-Site också skulle finnas på svenska innan ansökan kan ses som komplett.

SSM har avslutat den inledande bedömningen av slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter en inledande bedömning av slutförvarsansökan skrivit till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och meddelat att de startat den inledande sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar

Den 17 maj inleder en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den nyss inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Uppdatering: MKG kritisk till kanadensisk medlem i granskningsgruppen

Miljödomstolen skickar ut förfrågan om önskemål om komplettering av ansökan

Kärnavfallsbolaget SKB lämnade den 16 mars 2011 in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Som första åtgärd skickar domstolen ut ansökan till ett antal remissinstanser med en förfrågan om vilka önskemål det finns om kompletteringar till ansökan.

Miljödomstolens tidplan för handläggningen av SKB:s ansökan om ett slutförvar

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, den domstol som den 16 mars mottog kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan enligt miljöbalken om ett slutförvar för använt kärnbränsle, har skickat en tidsplan för handläggningen av ansökan till sökanden.

SSM publicerar sin projektplan för tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett ut dokumentet ”Plan för projektet Tillståndsprövning för använt kärnbränsle (TPP)”. Dokumentet är en beskrivning av myndighetens plan för arbetet med att granska kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar

Idag har kraftbolagen – Vattenfall, E.ON, Fortum och dras kärnkraftsbolag – genom sitt dotterbolag, kärnavfallsbolaget SKB, lämnat in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Inlämningen skedde trots den breda kritik som riktats mot bolaget.

Logga in