Aktuellt

Miljödomstolen skickar ut förfrågan om önskemål om komplettering av ansökan

Kärnavfallsbolaget SKB lämnade den 16 mars 2011 in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Som första åtgärd skickar domstolen ut ansökan till ett antal remissinstanser med en förfrågan om vilka önskemål det finns om kompletteringar till ansökan.

Miljödomstolens tidplan för handläggningen av SKB:s ansökan om ett slutförvar

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, den domstol som den 16 mars mottog kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan enligt miljöbalken om ett slutförvar för använt kärnbränsle, har skickat en tidsplan för handläggningen av ansökan till sökanden.

SSM publicerar sin projektplan för tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett ut dokumentet ”Plan för projektet Tillståndsprövning för använt kärnbränsle (TPP)”. Dokumentet är en beskrivning av myndighetens plan för arbetet med att granska kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar

Idag har kraftbolagen – Vattenfall, E.ON, Fortum och dras kärnkraftsbolag – genom sitt dotterbolag, kärnavfallsbolaget SKB, lämnat in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Inlämningen skedde trots den breda kritik som riktats mot bolaget.

Logga in