Aktuellt

SSM publicerar sin projektplan för tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett ut dokumentet ”Plan för projektet Tillståndsprövning för använt kärnbränsle (TPP)”. Dokumentet är en beskrivning av myndighetens plan för arbetet med att granska kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar

Idag har kraftbolagen – Vattenfall, E.ON, Fortum och dras kärnkraftsbolag – genom sitt dotterbolag, kärnavfallsbolaget SKB, lämnat in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Inlämningen skedde trots den breda kritik som riktats mot bolaget.

Logga in