Nyheter

MKG på DN-debatt – Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring

På Dagens Nyheters Debattsida publicerades den 1 juni en debattartikel som MKG varit med och författat. Artikeln har titeln: ”Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring”. I artikeln argumenteras det för att alternativ till kärnkraftindustrins metod KBS måste utredas ytterligare. MKG har tagit fram en rapport som behandlar den alternativa metoden djupa borrhål.

Alternativ metod och plats - nytt informationsblad från MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har tagit fram ett informationsblad som ger MKG:s syn på alternativ metod och plats när det gäller slutförvar av använt kärnbränsle.

MKG kommenterar kärnkraftsindustrins (SKB:s) kommentarer till debattartikeln på DN Debatt 1/6

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnar nedanstående kommentarer på synpunkter om metoden djupa borrhål som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, har kommit med efter publiceringen av MKG:s artikel om den alternativa metoden djupa borr på DN debatt den 1/6 2006.

MKG har ställt kärnkraftsindustrins KBS-metod mot den alternativa metoden djupa borrhål i en SIFO-undersökning

MKG har låtit låtit opinionsinstitutet SIFO undersöka opinionsläget i fråga om val av metod för att slutförvara det svenska använda kärnkraftsbränslet.. Undersökningen visar att 71% väljer den alternativa metoden djupa borrhål men bara 4% väljer den av kärnkraftsindustrin framtagna KBS-metoden.

Djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle – ny rapport från MKG

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) uppmanar regeringen att klargöra för kärnkraftsindustrin att deras nuvarande planer för att slutförvara använt kärnbränsle inte kommer att godkännas förrän det finns ett bättre underlag för jämförelser med alternativa metoder.

Svar på MKG:s frågeställningar till myndigheterna om den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar under en istid

Ett slutförvar för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år. Det finns många saker som kan hota den långsiktiga säkerheten. Ett av dem är en istids påverkan på ett slutförvar av KBS-typ.

MKG och SNF på konferensen VALDOR 2006

Konferensen VALDOR 2006 pågick i Stockholm 14-18 maj 2006. VALDOR står för Value in Decisions On Risk. På konferensen gav Johan Swahn från MKG och Mikael Karlsson från SNF den 17 maj en presentation under titeln ”Nuclear Waste, Risks and Sustainable Development”.

MKG höll årsmöte den 4 maj 2006


Den 4 maj höll MKG sitt andra årsmöte sen föreningen bildades. Mötet hölls i Östhammar och kombinerades med ett studiebesök på slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark (SFR).
 

Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) har presenterat sina preliminära rekommendationer till den brittiska regeringen

Den brittiska regeringen har ett särskilt råd för kärnavfallsfrågor Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM). Rådet har i dagarna presenterat en preliminär version av sina rekommendationer för hur den brittiska regeringen ska planera ett slutförvar för kärnavfall.

Pressmeddelande

Radioaktivt kärnavfall riskerar att läcka i framtiden

Logga in