Nyheter

Om slutförvaring av kärnkraftsavfall i Sydsvenskan: "Miljörörelsen tar strid om atomsoporna"

Sydsvenskan presenterade den 23 oktober en artikel om diskussionerna kring valet av slutförvaringsmetod för det högaktiva kärnavfallet. Artikelns titel är ”Miljörörelsen tar strid om atomsoporna” och intervjuade är bland annat Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Johanna Sandwall från Statens strålskyddsinstitut, SSI.

SIFO-mätning: Svenska folket underkänner industrins kärnavfallsförvar

Svenska folket tror inte på den slutförvarsmetod som kärnkraftsindustrin avser att söka tillstånd för om en månad. En SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av miljörörelsen visar att sju av tio i stället skulle välja den alternativa metoden djupa borrhål. Ännu fler anser att säkerhet för hälsa och miljö är avgörande för hur och var avfallet ska tas om hand.

Om kärnkraftsavfall i "Agenda" i SVT 1

Agenda i SVT 1 den 8 oktober kl 21.15 innehöll ett inslag om kärnavfallsfrågan. Med i studion fanns Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningens ordförande och kärnkraftsindustrins representant Saida Laârouchi Engström.

MKG deltog på Samråds- och MKB-grupp Forsmarks möte den 20 september och på MKB-forum Oskarshamns möte den 28 september

Samråds- och MKB-grupp Forsmark hade möte den 20 september och MKB-forum Oskarshamn hade möte den 28 september. MKG deltog vid båda mötena som observatör och ställde frågor. Läs MKG:s frågor och kommentarer i dokumenten nedan.

"Vetandets värld" om kärnkraftsavfall

Radioprogrammet "Vetandets värld" sände den 25/8 ett program om det svenska kärnavfallsprogrammet där bl a den alternativa metoden djupa borrhål diskuteras.

MKG deltog på samrådsmöte den 13 augusti och har lämnat frågor till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 12 augusti i Öregrund i Östhammars kommun och den 13 augusti på Simpevarpshalvön i Oskarshamnskommun samrådsmöten inför ansökan av byggandet av det slutförvar för använt kärnbränsle. MKG deltog på samrådsmötet i Oskarshamn och har skickat in frågor till båda samrådsmötena som kommer att besvaras i samrådsprotokollet.

Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) har presenterat sina rekommendationer för hur Storbritannien ska hantera sitt kärnavfall och anger djupa borrhål som ett alternativ

Den brittiska regeringen har ett särskilt råd för kärnavfallsfrågor Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM). Rådet har nu presenterat sina rekommendationer för hur den brittiska regeringen ska planera ett slutförvar för kärnavfall. Den brittiska regeringen kommer att använda rapporten för att ta beslut den fortsatta vägen framåt.

MKG deltog på samrådsmöten den 31 maj och 1 juni och har lämnat frågor till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 31 maj i Oskarshamn och den 1 juni i Forsmark samrådsmöten inför ansökan av byggandet av det slutförvar för använt kärnbränsle. MKG deltog på båda samrådsmötena och har även skickat frågor till kärnavfallsbolaget som kommer att besvaras i samrådsprotokollet.

MKG har lämnat sina synpunkter i målet om Forsmarks kärnkraftsverks effekthöjning

Forsmarks kraftgrupp äger och driver tre kärnkraftsreaktorer i Forsmark i Östhammars kommun. Företaget har nu ansökt om att få öka effekten av reaktorerna. MKG har lämnat synpunkter i målet om Forsmarks kärnkraftsverks effekthöjning.

MKG framför fyra yrkanden i sitt yttrande:

Brittiska Nuclear Decommissioning Authority vill hålla öppet för alternativet av slutförvar av kärnavfall i djupa borrhål

I ett pressmeddelande från den 7 juni förespråkar brittiska Nuclear Decommissioning Authority, NDA, att alternativet djupa borrhål för slutförvar av kärnavfall ska uppmuntras att utredas så att valmöjligheten hålls öppen.

I pressmeddelandet står det:

Logga in