Nyheter

KASAM startar genomlysningsprojekt

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

Yttrande om kärnavfallsavgifter för 2007

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat två yttranden angående kärnavfallsfinansiering under hösten. Båda yttranden gäller nivåer på kärnavfallsavgifter som Statens kärnkraftsinspektion, SKI, föreslår för 2007. I båda fallen höjs avgiften, vilket MKG menar är bra, men MKG menar att det finns ytterligare skäl att höja avgifterna och att detta bör göras.

SKI och Länsstyrelsen i Uppsala län markerar om alternativredovisning

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, meddelade innan sommaren att industrins strategi för alternativredovisningar har ändrats. Under hösten har både Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Länsstyrelsen i Uppsala län markerat kraftfullt mot detta.

KASAM-seminarium om beslutsprocessen

Den 15 november höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om beslutsprocessen när det gäller ett slutförvar för radioaktivt avfall. På seminariet presenterade landets främsta miljöjurister sin syn på läget.

Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

– Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Man vill ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd. Inget kunde vara mer felaktigt, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

MKG har lämnat ett yttrande över SKI:s förslag till avgifter enligt "Studsvikslagen" (1988:1537)

MKG har lämnat ett yttrande över Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, förslag till avgift för 2007 enligt lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (”Studsvikslagen” 1988:1537). MKG anser att avgifterna är för låga och att kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas är bristfällig.

Kärnkraftsindustrin nekar miljöorganisationerna tillträde till viktigt informationsmöte

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB håller den 1 november mellan 9-17 ett informationsmöte om säkerhetsanalysen SR-Can för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall.

Motion om alternativa metoder för lagring av radioaktivt avfall

En motion till riksdagen har lämnats in som behandlar behovet av utredning av alternativa metoder att ta hand om kärnavfallet. Motionen är skriven av miljöpartiets Per Bolund och Tina Ehn

Motionen innehåller ett förslag till riksdagsbeslut enligt följande:

MKG kritiskt till kärnkraftindustrins säkerhetsrapport

Idag presenterar kärnkraftsindustrin en rapport som skulle visa att ett slutförvar för långlivat högaktivt kärnavfall ska vara säkert i 100 000 år. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att rapporten inte svarar på säkerhetsavgörande frågeställningar. Det är ännu inte visat att ett slutförvar klarar en istid.

MKG kommenterar kärnkraftsindustrins (SKB:s) kommentarer till diskussionen om djupa borrhål i Agenda i SVT 8 oktober

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnar nedanstående kommentarer på synpunkter om metoden djupa borrhål som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, har kommit med efter diskussionen om djupa borrhål i programmet Agenda i SVT den 8 oktober 2006.

Logga in