Nyheter

MKG:s yttrande över kärnavfallsavgifter för 2006

MKG har yttrat sig över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m m.

Amerikanska hydrogeologen Clifford I Voss kommer till Sverige: Seminarier i Göteborg och Stockholm

MKG har bjudit in den amerikanske hydrogeologen Clifford I Voss till Sverige för att träffa honom och diskutera hans forskning om de djupa grundvattenströmmarnas betydelse för lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt deltar Voss på seminarier den 6 december i Göteborg och den 8 december i Stockholm.

MKG får rätt att delta på kärnavfallsmöten på länsnivå

MKB-forum i Oskarshamn har beslutat alla möten i fortsättningen ska vara öppna. Samråds- och MKB-grupp Forsmark har beslutat att miljöorganisationer som erhåller medel ur Kärnavfallsfonden ska kunna delta som observatörer vid framtida möten.

MKG uppvaktade miljöminister Lena Sommestad

Den 14 november uppvaktade en delegation från MKG miljöminister Lena Sommestad och medarbetare.

MKG:s expertråd

MKG har rekryterat ett expertråd bestående av personer med hög kompetens inom många olika områden.


Rådets uppgift är att bistå MKG i arbetet med att granska kärnavfallsprojektet genom att rådsmedlemmarna vid behov kan stödja styrelsen och kansliet med expertkompetens.

MKG skriver till miljöministern för att få insyn i möten

Kärnavfallsbolaget SKB AB vill inte låta MKG delta som observatör i de särskilda samrådsmöten och expertgruppsmöten som regelbundet hålls mellan kärnavfallsbolaget och tillsynsmyndigheterna SKI och SSI.

MKG huvudaktöör i seminarium med kommuner

Platsundersökningskommunerna bjöd i miljöorganisationer för att få ta del av deras syn på kärnavfallsprojektet.

Fristående och oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor

MKG har lämnat ett remissvar på KASAMs skrivelse om behovet av resurser för fristående och oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor.

Läs yttrandet här >>

Ansökan om medel för 2006

MKG har ansökt om stöd ur kärnavfallsfonden för verksamheten under 2006.

Kärnavfallsträffen i Sundsveden

Miljöorganisationer träffades för att diskutera kärnavfallsprocessen

Logga in