Nyheter 2008

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten ska ligga i SSI:s lokaler på Solna Strand

Strax innan jul lämnade utredningen "Organisationskommitttén för strålsäkerhet" under ledning av Ann-Louise Eksborg, som förbereder för sammanslagningen av myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, förslag på namn på den nya myndigheten och på var den ska lokaliseras.

Kärnavfallsrådet kommenterar riskerna för kopparkorrosion

I oktober 2007 skrev ledamoten i Kärnavfallsrådet Willis Forsling, professor i oorganisk kemi vid Luleå tekniska universitet och rådets sakkunnige Hannu Hänninen, professor i maskinteknik vid Tekniska högskolan i Helsingfors, ett PM där de kommenterar riskerna för kopparkorrosion i syrefritt vatten.

SSI och SKI redovisar det radioaktiva avfall som inte passar in i det svenska avfallsprogrammet

Enligt en begäran från Miljödepartementet har Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, lämnat in redovisningar över det radioaktiva avfall som inte passar in i det svenska avfallsprogrammet och som kan komma att behöva särskild hantering.

Logga in