Nyheter 2008

Avdelningscheferna i Strålsäkerhetsmyndigheten utsedda

Avdelningscheferna för den nya Strålskyddsmyndigheten som bildas 1 juli är utsedda.

Den 6 mars beslutade Ann-Louise Eksborg, ordförande och tillika blivande generaldirektör i organisationskommittén för den blivande Strålsäkerhetsmyndigheten, att utse följande personer som avdelningschefer på myndigheten:

Förlängd remisstid för FUD-yttranden till 25:e mars. Lämna ditt yttrande!

Sista dagen för att lämna in ett yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsplan är nu den 25 mars! Vem som helst kan läsa den populärvetenskapliga versionen av Fud-07, som den heter, och lämna in ett yttrande till Statens kärnkraftinspektion, SKI. På så sätt går det att meddela regeringen sina åsikter innan de sedan ska besluta om att godkänna planen eller ej.

Lagändringar för den nya Strålsäkerhetsmyndigheten

Den 1 juli bildas den nya Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. Nu börjar arbetet med att anpassa lagstiftningen till den nya myndigheten.

KTH-forskare och Kärnavfallsrådet fortsätter diskutera kopparkorrosion i syrefritt vatten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan om koppar kan korrodera ("rosta") i syrefritt vatten.

Mål, verksamhet och ekonomi för Strålsäkerhetsmyndigheten

Den 1 juli bildas den nya Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI.

MKG deltog på samråd i Östhammar

Den 27 februari höll Samråd- och MKB-grupp Forsmark möte i Östhammars kommunhus. På mötets dagordning fanns rapporter från Östhammars kommun, länsstyrelsen i Uppsala län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrin SKB. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

Diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten i vetenskaplig tidskrift

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan om koppar kan korrodera ("rosta") i syrefritt vatten. Nu har professor Lars-Gunnar Johansson vid Chalmers skrivit en kommentar i den tidskrift där KTH-forskarna ursprungligen publicerade den artikel som inledde dagens diskussion.

MKG skriver till SKI om ny artikel om korrosion av koppar i närvaro av salt och sulfider

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till Statens kärnkraftinspektion, SKI, för att uppmärksamma myndigheten på en ny vetenskaplig artikel om kopparkorrosion. Artikeln handlar om snabb korrosion av koppar i salt vatten som innehåller sulfider, med viktiga kopplingar till stresskorrosion.

Carl-Magnus Larsson ny GD för SSI

Carl-Magnus Larsson är utsedd som ny generaldirektör för Statens strålskyddsinstitut, SSI. Carl-Magnus Larsson har tidigare varit ställföreträdande GD och chef för avdelningen Beredskap och Miljöövervakning på SSI. Larsson efterträder GD Lars-Erik Holm som den 1 mars tillträder som GD för Socialstyrelsen.

SKI ger kärnavfallsbolaget SKB ett föreläggande med vite om slutförvaret SFR

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har beslutat om ett föreläggande för att kärnavfallsbolaget, SKB, ska redovisa säkerhetsanalysen för slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR 1 i Forsmark. Om inte detta är gjort senast den 30 april 2008 utdöms vite.

Logga in