Nyheter 2008

MKG deltog på möte med Samråds och MKB-grupp Forsmark

Den 23 maj höll Samråds och MKB-grupp Forsmark ett möte på Östhammars kommunkontor. På mötets dagordning fanns rapporter från Östhammars kommun, länsstyrelsen i Uppsala län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrins kärnavfallsbolag SKB. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

Myndigheterna informerade om sin granskning av industrins säkerhetsrapport SR-Can

Den 21 maj höll myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, ett informationsmöte om sin granskning av industrins senaste säkerhetsanalys SR-Can. Inbjudna på mötet var representanter från miljöorganisationer, platsundersökningskommuner samt regionförbund.

MKG höll årsmöte den 17 maj 2008

Den 17 maj höll MKG sitt fjärde årsmöte sedan föreningen bildades. Mötet hölls i Stockholm.

Till styrelse för föreningen fram till nästa årsmöte valdes:

Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Uppsala län med Ylva Lundh som personlig ersättare.

MKG höll två seminarier om läget på kärnavfallsområdet

Den 16 maj höll MKG två seminarier om läget på kärnavfallsområdet. På det första seminariet presenterade MKG sitt och Naturskyddsföreningens yttrande över industrins forskningsprogram Fud-07.

SSI föreslår regeringsvillkor i yttrandet om industrins forskningsprogram Fud-07

Den 15 maj lämnade Statens strålskyddsinstitut, SSI, in sitt yttrande över kärnkraftsindustrins, SKB:s, forskningsprogram Fud-07 till Statens kärnkraftinspektion, SKI.

Miljödepartementet skickar ut Statskontorets utredning på remiss

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en utvärdering av miljörörelsens möjlighet att ansöka om medel ur kärnavfallsfonden. Utvärderingen samt ett förslag till ny förordningstext har lämnats till Miljödepartementet som har skickat ut förslagen på remiss. Remissen från miljödepartementet samt länk till MKG:s nyhet med Statskontorets rapport finns nedan.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 som rapport

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-07 finns nu som rapport. Rapporten innehåller föreningarnas yttrande, missivet till yttrandet samt en kort beskrivning av Fud-processen.

MKG medverkade på Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys

Den 24:e april anordnade Kärnavfallsrådet en hel dags utfrågning om systemanalys. Syftet med utfrågningen var att ge ökad kunskap och nå ökad klarhet hur kärnavfallsindustrin kan uppfylla krav på att genomföra systemanalyser som regering tillsynsmyndigheter och berörda kommuner har ställt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, medverkade på utfrågningen.

Nyhetsbrev 1/2008 april

Nyhetsbrev 1/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

Statskontorets utvärdering av miljöorganisationernas medel klar

Statskontoret har utvärderat den försöksverksamhet som innebär att miljöorganisationer kan få stöd ur Kärnavfallsfonden för att följa och bedöma frågor om slutförvar av använt kärnbränsle. Utvärderingen visar att medlen har använts på avsett sätt och att det har bidragit till att frågan om slutförvaret fått en allsidig belysning. Statskontoret föreslår att stödet förlängs.

Logga in