28 mars 2012 |

SSMs andra avstämningsmöte med SKB

Den 28 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt andra avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Uppdatering: Mötet har bytt namn och är inte längre "det andra avstämningsmötet", utan det första avstämningsmötet i sakfrågor. SSM skiljer alltså på övergripande avstämningsmöten och avstämningsmöten i sakfrågor. 

Länkar

Protokoll från SSMs och SKBs avstämningsmöte, 120420 >> 

Följ myndighetsprövningen på MKG:s hemsida >>

Logga in