2 oktober 2018 |

SSM: Seminarium om nationell strålsäkerhet

I år fyller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 10 år och det uppmärksammar SSM genom att den 2 oktober arrangera ett seminarium på temat nationell strålsäkerhet. Huvudsakliga programpunkter under dagen är:
• regeringsuppdraget om nationell kompetensförsörjning 
• granskning av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle
• Strålsäkerhetsmyndighetens bidrag till nationell och internationell strålsäkerhet, hittills och i framtiden.

Tid: 2 oktober
Plats: Norra Latin, Stockholm
Program: Ett mer detaljerat program kommer senare
Logga in