2 oktober 2018 |

SSM: Seminarium om nationell strålsäkerhet

 

I år fyller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 10 år och det uppmärksammar SSM genom att den 2 oktober arrangera ett seminarium på temat nationell strålsäkerhet. Huvudsakliga programpunkter under dagen är:
• regeringsuppdraget om nationell kompetensförsörjning 
• granskning av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle
• Strålsäkerhetsmyndighetens bidrag till nationell och internationell strålsäkerhet, hittills och i framtiden.

Tid: kl 08:30-14:45, 2 oktober 
Plats: Norra Latin, Stockholm
Program och mer information: 
Konferensen planeras att websändas på SSM:s youtubekanal, du hittar länken till websändningen här:
Logga in