16 december 2020 |

SSM höll digitalt seminarium om den nationella kärnavfallsplanen

Den 16 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett digitalt seminarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall enligt EU:s kärnavfallsdirektiv. Under mötet presenterades ett utkast till en uppdaterad rapport och inbjudna deltagare kunde ställa skriftliga frågor och ge kommentarer. 

Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella rapport med ett dokument som kallades ”nationell plan” till EU-kommissionen. SSM arbetar nu med att uppdatera rapporten med den nationella planen.

Under SSM:s webbseminarium den 16 december presenterade myndigheten den nationella planen och ett utkast till uppdaterad rapport. Mer om denna rapport, som nu är ute på remiss till den 31 januari, finns att läsa i en nyhet på MKG:s hemsida från 3 december (se länk nedan).

Därefter fanns möjlighet för de över 100 deltagarna att ställa frågor om och kommentera myndighetens arbete med planen via chat-funktionen i Skype. Frågorna och kommentarerna, som uteslutande kom från miljöorganisationerna och representanter från andra offentliga samhällsaktörer, handlade bland annat om hur myndigheten skulle se på att inkludera andras synpunkter i planen och ta med skrivningar om informationsbevarande till framtiden (ställda av Milkas).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG:s kanslichef Johan Swahn reste frågan om hur SSM ser på möjligheten att redovisa hur mycket kärnavfall som transporteras till och från Sverige och utlandet. Myndigheten svarade att de tar med sig den frågan från mötet, men att en redovisning av detta på en detaljerad nivå kan vara känslig för sekretess.

Vanliga sekretessområden är företagens ekonomiska intressen och säkerhetsfrågor (tex fysiskt skydd). MKG ser att det är viktigt att allmänheten har tillgång till information om gränsöverskridande transporter.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter skriftligt fram till och med den 31 januari 2021 till NAP2020(at)ssm.se.

Nedan finns presentationer, inbjudan och länkar till nyheter på MKG:s hemsida med mer bakgrund.

Länkar:

Presentationer från SSM:s digitala seminarium om den Nationella planen, 201216 >>

ENSREG Relationship National Report and National Program (bild visad av Bengt Hedberg på SSM:s digitala seminarium om den Nationella planen), 201216 >>

Inbjudan till SSM:s webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall 201022 >>

Kalendernyhet om webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Nationell plan är ute på remiss, 201203 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall, 201022 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om att den Nationella planen ska uppdateras, 201204 >>

Om remissen om den Nationella planen på SSM:s hemsida >>

Logga in