SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2019-10133 "Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift vid SFR". 

 

10. Underlag dialogmöte om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200529 >>

9. Dialogmöte med SKB om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200616 >>

8. Dialogmöte med SKB om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200220 >>

-. Frågor inför dialogmöte om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200128 >>

7. Underlag dialogmöte om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200127 >>

-. Dialogmöte med SKB om granskningskommentarer långsiktig säkerhet 22 januari 2020, 200220 >>

4. Angående möte om strålskyddsvillkor utbyggt SFR 29 januari 2020, 200115 >>

3. Angående möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) 22 januari 2020, 200117 >>

2. Möte med SKB om utbyggnad och fortsatt drift av SFR 4 december, 200128 >>

1. Angående möte om utbyggnad och fortsatt drift av SFR den 4 december 2019, 191129 >>

Logga in