28 december 2012 |

Slutförvarsansökan inlämnad i Finland

De finska kärnkraftsindustriernas kärnavfallsbolag Posiva följer det svenska kärnavfallsbolagets, SKB:s, fotspår och ansöker om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle enligt KBS-metoden. Detta trots metodens stora osäkerheter kring kopparkorrosion och den långsiktiga säkerheten som sedan flera år debatterats i Sverige.  

Finska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Posiva lämnade den 28 december in en ansökan om att få bygga ett slutförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle till den Finska regeringen. Posiva samarbetar med svenska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och planerar sitt slutförvar efter samma metod som SKB, den s.k. KBS-metoden. Detta trots den omfattande kritik som riktats mot metoden i Sverige. De kopparkapslar som ska slutförvara det använda kärnbränslet, 400 meter ner i berggrunden, kan riskera att korrodera inom de närmsta tusen åren.

Det finska platsvalet för slutförvaret är halvön Olkiluoto, i Euraåminne kommun, i västra Finland. Där ligger sedan tidigare en anläggning för undersökning av berggrunden samt ett av Finlands kärnkraftverk. Kostnadsberäkningen för slutförvaringen är enligt Posiva tre miljarder euro.

På begäran av det finska Arbets- och näringsministeriet har Strålsäkerhetscentralen, STUK, i uppdrag att granska projektets strålsäkerhet. Detta beräknar STUK ta ett och ett halvt år, samtidigt som de kontinuerligt kommer skicka kompletteringsbegäranden. STUK följer även noggrant den svenska prövningen för att ta del av de bedömningar på KBS-metoden som görs i Sverige. Enligt Arbets- och näringsministeriet kommer statsrådet att kunna inleda en behandling av ansökan mot slutet av 2014. Innan dess, med start i början av 2013, uppmanar ministeriet allmänheten och aktörer i samhället att berätta sina åsikter till ministeriet skriftligen. Om ett byggtillstånd utfärdas kan anläggningen tas i bruk år 2020.

 

Länkar:

Nyhet på den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 130104 >>

Nyhet på den finska nyhetssajten svenska.yle.fi >>

Om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

 

Logga in