20 november 2018 |

SKB:s och Uppsala universitets forskning om kopparkorrosion anmäls för fusk

Uppsala universitetets forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten, beställd av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB, har blivit anmäld för oredlighet, dvs fusk. Anmälaren Torbjörn Åkermark, korrosionsexpert och tidigare forskare på Stockholms universitet, har den 20 november blivit intervjuad i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur. Han menar att den forskning som bolaget tagit fram innehåller rena lögner om den avgörande säkerhetsbarriären kopparkapseln i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle.

Under hela prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark har frågan om riskerna över om kopparkapslarna korroderar i den syrgasfri miljö som råder nere i slutförvaret varit aktuella. Forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, har varnat för att läckage kan ske mycket tidigare än beräknat på grund av flera olika korrosionsscenarier. Senast den 30 april 2019 ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB komplettera ansökan till mark- och miljödomstolen, bl.a. med mer underlag om kopparkorrosion. 

Den 20 november skriver Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur i en artikel på hemsidan om att Torbjörn Åkermark, korrosionsexpert och tidigare forskare på Stockholms universitet, skickat in en anmälan om forskningsfusk. Åkermark hävdar bl.a. att redovisningen av den forskning som Uppsala universitet fick i uppdrag göra åt kärnavfallsbolaget om kopparkorrosion och som publicerats i artiklar i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science, innehåller lögner och siffror som presenterats på ett felaktigt sätt. I företrädare för SKB presenterar uppgifter som visar att koppar inte korroderar i rent vatten. Sammanlagt gäller Åkermarks anmälan två artiklar och en kommentar i tidskriften. Du hittar Åkermarks anmälan med hänvisningarna till artiklarna redovisade nedan.

Torbjörn Åkermark säger till Sveriges Natur: ”– Jag kände inte igen de resultat de presenterade i artikeln. Då upptäckte jag att de plockat data från olika försök och klippt och klistrat ihop dem, berättar Torbjörn Åkermark.” Uppsalaforskarna och SKB får försvara sig i Sveriges Natur och hävdar att deras sätt att presentera data på är ett korrekt sätt och inte handlar om forskningsfusk. Läs mer om de båda parternas ställningstagande i artikeln från Sveriges Natur länkad nedan. Om argumenten grundas på god vetenskap eller inte, ska avgöras av Uppsala universitets nämnd för utredning av oredlighet i forskning, som har fått Torbjörn Åkermarks anmälan genom rektorn för Uppsala universitet. Åkermark har även begärt att en kopia av anmälan ska skickas till Centrala Etikprövningsnämnden. 

  

Länkar:

Nyhet i Sveriges Natur ”Forskning anmäls för fusk – bråket om slutförvaret fortsätter”, 181120 >> 

Torbjörn Åkermarks anmälan, 181107 >>

Bilagor:
1. Bedriver SKB öppen och fri grundläggande forskning? >>
2. Arbetsgång för att utvärderandet av figurerna >>

Sida på MKG:s hemsida med nyheter om kopparkorrosion samlade >>

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019, 180704 >>

Logga in