5 februari 2019 |

SKB:s kompletteringsmaterial granskas av okända experter

Den 30 april 2019 väntas kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande med kompletterande information till regeringen i prövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle. I yttrandet ska bolaget försöka redovisa den information som domstolen saknade för att kunna tillstyrka ansökan, nämligen information om riskerna med korrosion av de kopparkapslar som ska förvara avfallet. Den 15 februari meddelade SKB att deras komplettering är klar men att den nu ska genomgå en granskning av experter. Vilka dessa experter är vill dock inte bolaget ange, utan de förblir okända till dess yttrandet lämnas in.

Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Istället för den 7 januari 2019 kommer bolaget att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019. Detta på grund av att bolaget behöver mer tid för arbetet och tid för genomförandet av en granskning av kopparkorrosionsfrågor innan de svarar regeringen.  

Den 15 februari publicerade SKB en nyhet på sin hemsida att kompletteringsmaterialet är klart och att det nu håller på att granskas av en grupp internationella experter. I en kommentar på Twitter vill inte bolaget säga vilka experterna är utan det redovisas först när yttrandet lämnas in.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har ingen förståelse för att kärnavfallsbolaget inte berättar vilken expertgrupp som ska användas. Hemlighetsmakeriet ger bara skäl för spekulationer att kärnavfallsbolaget inte kan hitta bra experter som är oberoende av bolaget eller dess systerbolag i andra länder som är intresserade av slutförvaring med KBS-metoden och dess kopparkapslar.

 

Länkar:

Nyhet på SKB:s hemsida ”Kompletteringar granskas av externa experter”, 190215 >>

SKB på Twitter med svar på frågan om vilka de internationella experterna är 190216 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019, 180704 >> 

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen, 180601 >> 

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >> 

Mer om regeringsprövningen på MKG:s hemsida >>

Logga in