26 november 2020 |

SKB publicerar vinklad nationell opinionsundersökning om kärnbränsleförvarsansökan

Kärnavfallsbolaget SKB vill påskynda processen hos regeringen och har gjort en nationell opinionsundersökning för att visa att en majoritet vill att regeringen tar ett snabbt beslut om ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG menar att frågorna är vinklat ställda för att ge det resultat bolaget vill ha för att kunna använda för att trycka på regeringen. De viktiga tekniska frågeställningar rörande LOT-försöket som regeringen inväntar svar på från SSM är inget som nämns i undersökningen. Den finns nedan för nerladdning.

Kärnavfallsbolaget SKB har genom Novus Opinion publicerat resultat från en nationell opinionsundersökning. Drygt 1000 personer deltog i studien som hade två frågor.  

Den första frågan formulerades enligt följande:

”Sverige har under drygt 50 års tid producerat el med hjälp av kärnkraft. Resterna från elproduktionen –det använda kärnbränslet –planeras att slutförvaras i Forsmark, i Östhammars kommun. Anser du att Sveriges regering bör tillåta eller inte tillåta byggnationen av ett slutförvar för använt kärnbränsle?”

Det var 23% som svarade att dom inte visste, 11% som svarade nej och 66% som svarade ja. MKG undrar vad det var för fråga deltagarna egentligen svarade på? Deltagarna är generellt dåligt insatta i den pågående prövningen av kärnbränsleförvarsansökan. Frågan kan nästan tolkas som om det är regeringen som ska ha möjligheten att godkänna ett förvar eller inte. Det är det inte så konstigt att en majoritet tycker ja.

Den andra frågan är lite längre:

”Du kommer nu att få läsa två olika åsikter om hur det använda kärnbränslet från kärnkraftverken bör hanteras. Vilken av dessa stämmer bäst överens med vad du själv tycker i frågan?

Åsikt A: Om de lösningar man kan få fram med dagens teknik och kunskap uppfyller myndigheternas säkerhetskrav tycker jag att vi som lever nu bör lösa den långsiktiga förvaringen av det använda kärnbränslet.

Åsikt B: Om vi väntar med att lösa den långsiktiga förvaringen av det använda kärnbränslet kan vi få tillgång till ny kunskap och teknik. Jag tycker därför att vi ska låta kommande generationer lösa den långsiktiga förvaringsfrågan.” 

Även här stödde 66% åsikt A, 12% åsikt B och 22% angav ingen av åsikterna eller vet ej. 

MKG menar att denna fråga är vinklad eftersom det inte sägs att framtida ny teknik kan vara bättre och ge säkrare lösningar.

MKG menar dock att det är bra att det kan finnas en positiv syn på nationell nivå till att lösa kärnbränsleförvarsfrågan. Föreningen vill dock påpeka att när MKG genomförde en liknande opinionsundersökning för 15 år sedan blev att resultatet kan tolkas som att 71 procent föredrog djupa borrhål och endast 4 procent trodde på industrins KBS-metod. Även här måste resultaten ses i det relation till hur frågorna ställdes. Länk till den undersökningen finns nedan.

 

Länkar

SKB:s undersökning med frågor: ”Om slutförvaring av kärnbränsle - Novusundersökning november 2020” >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om opinionsundersökningen 2005, 061010 >> 

Nyhetsartikel hos Altinget om SKB:S undersökning som pdf:”SKB brett stöd bland svenskarna för slutförvar”, 201126 >>

SKB:s pressmeddelande på bolagets hemsida  >> 

Logga in