4 juli 2018 |

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019

Kärnavfallsbolaget SKB har fått anstånd om förlängd svarstid beviljat av regeringen. Istället för den 7 januari 2019 kommer bolaget att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019. Bolaget anger att de behöver mer tid för sitt arbetet och att de även vill hinna genomföra en egen internationell granskning av kopparkorrosionsfrågor innan de svarar regeringen.  

Regeringen gav den 1 juni kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Svarsdatum sattes till den 7 januari 2019. Efter en begäran om anstånd från bolaget har regeringen flyttat fram datumet till den 28 april 2019, efter bolagets förslag. Bolaget ha mer tid för sitt arbete och vill vänta in en egen genomförd internationell granskning avseende korrosionsfrågorna, de frågor som gjorde att mark- och miljödomstolen avstyrkte ansökan om kärnbränsleförvaret. 

Bolagets anståndsbegäran skickades in både till prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen hos regeringen. Förutom att bolaget ska bemöta mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden från den 23 januari, så ska bolaget även yttra sig över de skrivelser till departementet som inkommit undre våren. Läs mer i nyheterna länkade nedan. 

 

Länkar:

Regeringens beviljande av anstånd 180704 >> 

SKB: begäran om anstånd, 180628 >>

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen, 180601 >> 

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

Logga in