5 december 2012 |

Seminarium 3: Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?

Docent Olle Grinder, PM Technology AB, talade den 5 december på det tredje av tre seminarier anordnade i Stockholm och Östhammar av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, från Östhammar. Temat på seminariet var "Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?”. Docent Grinders huvudpoäng var att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle inte hanterat riskerna för korrosion och försprödning av kopparkapseln på rätt sätt. I stället för att hålla i hundratusentals år kan kapseln haverera innan tusen år har gått.

De båda seminarierna den 5 december var det tredje och avslutande i den seminarieserie som MKG och Oss anordnar senhösten 2012 med viktiga och aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet. Tredje seminariet var alltså ”Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?” med docent Olle Grinder, PM Technology AB, som talare. Seminariet anordnades i Stockholm under lunchtid och i Östhammar samma kväll. 

Docent Grinder gick i sin presentation igenom de kopparkorrosionsprocesser som kan angripa kopparkapseln i slutförvaret. Han påpekade att det relativt torra berget i Forsmark leder till flera olika processer som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inte tagit mer i ansökan. Han gick även igenom möjliga processer som kan ge försprödnings av kapseln.

Docent Grinder avslutade presentationen med att jämföra kärnavfallsbolagets hantering av olika korrosionsprocesser i ansökan med den bedömning av dessa som KTH-forskarna Peter Szakálos och Seshadri Seetharaman gjort i en underlagsrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten inom prövningen av ansökan (SSM Technical Report 2012:17). Kärnavfallsbolagets analys är att det kan högst bli 1 mm korrosion efter 100 000 år. Enligt KTH-forskarna kan ett flertal korrosionsprocesser riskera att kapslar havererar innan tusen år har gått.

 

Länkar: 

Olle Grinders presentation ”Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?” >>

SSM Technical Report 2012:17 ”Corrosion of copper canister” av Peter Szakálos och Seshadri Seetharaman, 120813 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första seminariet – om kärnavfall, ansvar och kommande generationer, 121115 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra seminariet – om djupa borrhål, 121127 >>

Logga in