15 november 2012 |

Seminarium 1: Kärnavfall, ansvar och kommande generationer

Mats Andrén, professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, talade den 15 november på det första av tre seminarier anordnade i Stockholm och Östhammar av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, från Östhammar. Temat på seminariet var ”Kärnavfall ansvar och kommande generationer” och professor Andréns huvudpoäng var att det är för tidigt att ta beslut nu om en slutförvarsmetod som ger risker för att människor ovetandes tar sig in och orsakar en miljökatastrof redan om några tusen år.

De båda seminarierna den 15 november var de första i den seminarieserie som MKG och Oss anordnar senhösten 2012 med viktiga och aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet. Först ut var alltså ”Kärnavfall, ansvar och kommande generationer” med Mats Andrén, professor i idé och lärdomshistoria, som talare. Seminariet anordnades i Stockholm under lunchtid och i Östhammar samma kväll. 

Professor Andrén talade om den stora tidsrymd, 100 000 år, som kärnavfallet ska ligga tryggt i ett slutförvar. Han jämförde dessa år med hur det sett ut historiskt sett och vad vi vet om skattsökare och arkeologers påverkan på lämningar från förr. Efter att ha gett en bakgrund om olika sätt att etiskt förhålla sig till frågeställningen analyserade han kärnavfallsfrågan och ansvarigheten över den. Kärnavfallsfrågan kräver att vi ser på vår egen tid med framtidens blick. Andrén kommer fram till två slutsatser. Den första är att vi bör vänta med beslut om slutförvar för det använda kärnbränslet för att fortsätta forska och utveckla alternativa slutförvarslösningar så länge vi driver kärnkraftverk. Den andra slutsatsen är att vi bör ha kärnavfallet som utgångspunkt när vi reflekterar över vårt samhälle och vår energikonsumtion idag.

Nedan hittar du länkar till Mats Andréns bok samt en debattartikel i Ny Teknik. Under seminariet visades ingen Power-Pointpresentation.

 

Länkar

Läs mer om Mats Andréns bok på Göteborgs universitets hemsida >>

Debattartikel av Mats Andrén i NyTeknik, 120404 >>

Nyhet om MKG:s andra seminarium om djupa borrhål, 121115 >> 

Nyhet om MKG:s tredje seminarium om barriärfrågor, 121205 >>

Logga in