31 mars 2018 |

Samråd om nedmontering och rivning av Ågestaverket

Vattenfall AB avser att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva Ågestaverket i Huddinge kommun. Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Vattenfall nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Synpunkter på samrådsunderlaget önskas senast den 31 mars 2018. Läs mer i Vattenfalls inbjudan bifogad nedan, liksom samrådsunderlaget. 

 

Länkar: 

Vattenfalls inbjudan till samråd >>

Samrådsunderlag >> 

Logga in