20 juni 2019 |

Remiss av förslag till föreskrifter från Riksgälden

Riksgälden har gått ut med en remiss om förslag till nya föreskrifter för kärnavfallsfinansiering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vissa delar av kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av använda fondmedel. Föreskrifterna gäller tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet och berörda kommuner. Presentationen från informationsmötet finns nedan.

Med de nya förslagen vill Riksgälden skapa bättre förutsättningar för sin egen verksamhet att pröva ansökningar om utbetalning och revidera hur utbetalade fondmedel har använts. Detta genom att tydliggöra tillståndshavarnas och kommunernas skyldigheter att lämna in information. Riksgälden menar att detta innebär ökad transparens och förutsägbarhet för tillståndshavare och kommuner samtidigt som det ger bättre förutsättningar att planera för och leva upp till de krav som Riksgälden ställer.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 9 oktober 2019. Synpunkter skall vara myndigheten tillhanda senast 21 augusti 2019. Den 26 juni ordnar Riksgälden ett informationsmöte om förslaget till nya föreskrifter. Det går att delta på distans med det krävs föranmälan till Riksgälden (se remissmissvet).

Länkar: 

Om förslaget och remissen på Riksgälens hemsida 190625 >>

Remisspromemoria om föreskrifter från Riksgälden, 190620 >>

Missiv, från Riksgälden, 190620 >>

Presentation prån informationsmötet, 190626 >>

 

Läs även:

Regeringen godkänner Riksgäldens förslag på säkerheterna för kärnavfallsfinansieringen, 190214 >>

Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden kritiserar kärnkraftsindustrin hårt: SKB vill begränsa granskningen av kärnavfallsfinansieringen, 181121 >>

Logga in