Publikationer

På den här sidan kan du ladda ner MKGs publikationer som pdf-filer, eller klicka här för att beställa dem.

Rapporter

Här kan du läsa om och ladda ner de rapporter som MKG:s publicerat. Rapporterna finns både på svenska och engelska. 

Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndighet.

Broschyrer och informationsblad

Här kan du ladda ner MKG:s broschyrer om viktiga frågeställningar inför ett slutförvar. Du kan också läsa om tillståndsprövningen och hitta information om MKG. 

Inlagor till samrådsmöten

Här finns bl.a. de inlagor som MKG har skickat till SKB i samrådet inför inlämnandet av ansökan om ett slutförvar våren 2011. Liksom inlagor i övriga samrådsprocesser inom kärnavfallsområdet.

Beställ publikationer

Här kan du beställa publikationer från MKG. Kryssa i de du vill ha och fyll sedan i namn, e-post, telefonnummer och adress så kommer publikationerna till dig inom de närmaste dagarna.

Logga in