12 mars 2012 |

Protokoll klart från det första övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 15 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten det första övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet syfte var att ge en lägesbild från respektive organisation och diskutera former för framtida möten och kommunikation.

Mötet startade med att organisationerna fick presentera sina respektive hanteringar av tillståndsansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, berättade att underlag från SSM:s experter (Technical Notes) kommer löpande att läggas ut på SSM:s hemsida. Därefter kommer SSM ta fram interna granskningsrapporter som en avslutning på den inledande granskningsfasen. Rapporten är planerad till den 1 november.

Det kommer att gå att ladda ner SSM:s Technical Notes på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida. Se länk nedan.

SSM redogjorde under mötet för SSM:s olika mötesformer. Övergripande avstämningsmöten, som detta, kommer att ske 2 ggr/år. Nästa möte är planerat den 13 november. SSM och SKB kom under mötet överens om att, om behov uppstår, hålla möten där mer detaljerade presentationer av ämnesområden i ansökan tas upp. Dessa kallas TPP avstämningsmöten.

 

Länkar:

Protokoll från det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >>

Här kommer du att kunna ladda ner SSM:s Technical Notes >>

 

Logga in