20 april 2006 |

Pressmeddelande

Radioaktivt kärnavfall riskerar att läcka i framtiden

– Svenska myndigheter måste agera kraftfullare för ett säkert slutförvar av kärnavfall. Annars riskerar det planerade slutförvaret för använt kärnkraftsbränsle från kärnkraften att läcka radioaktivitet i framtiden. Det menar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, efter en granskning av kärnkraftsindustrins avfallsprojekt.

MKG arbetar med medel ur statliga Kärnavfallsfonden för att bland annat granska kärnkraftindustrins planer att deponera det använda kärnbränslet från kärnkraften i tunnlar ca 500 meter under jorden. Det finns ett flertal viktiga men obesvarade miljöfrågor som rör säkerheten under en istid för ett slutförvar för detta kärnavfall, som är kraftigt radioaktivt. Förändringar i grundvattnets kemiska egenskaper i kombination med större jordbävningar kan skada de kopparkapslar och den lera som ska skydda kärnavfallet. Då skulle större läckage kunna uppstå.

– Det använda kärnbränslet från våra kärnkraftverk är det mest miljö- och hälsofarliga avfall som människan skapar och det måste tas om hand på ett säkert sätt. Myndigheterna har ställt kravet att den slutförvarslösning som väljs ska hålla i minst 100 000 år, påpekar Johan Swahn, kanslichef vid MKG. I sitt granskningsarbete har MKG upptäckt att de ansvariga myndigheterna, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, i dagsläget inte tillräckligt aktivt arbetar med frågor om istidernas framtida inverkan på säkerheten av det planerade slutförvaret.

- Kärnkraftsindustrin planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar redan om något år. Därför är det viktigt att myndigheterna agerar snabbt. De måste ta initiativet och lägga mer resurser på att styra kärnkraftsindustrin och utvecklingen med syfte att stärka säkerheten, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, en av de föreningar som ingår i MKG.

MKG har skrivit ett brev till SKI och SSI för att få svar på hur de tänker arbeta med frågorna om istidssäkerhet i framtiden.

Mer information:

  • Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
  • Mikael Karlsson, ordförande SNF, 070-316 27 22

MKG:s brev till SKI och SSI och mer information om MKG:s granskningsarbete finns på www.mkg.se.


  Läs MKG:s pressmeddelande från 2006-04-20 >>


Läs MKG:s nyhet från 2006-04-19 >>


  Läs MKG:s brev till myndigheterna SSI och SKI >>

Logga in