Om samrådet 2002-2010

I miljöbalkens 6:e kapitel ska vissa ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen innehålla ett samråd, där berörda ska kunna få information och ställa frågor till den sökande. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB startade ett samråd för slutförvaring av använt kärnbränsle år 2002 och höll sitt sista samrådsmötet i maj 2010.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG deltog i samrådet sedan 2005 och skickade inlagor till SKB tillsammans med Naturskyddsföreningen. Under samrådet framförde föreningarna att bolaget skulle samråda om preliminära versioner av säkerhetsanalysen och de särskilda dokumenten om metod- och platsval. Detta gjordes aldrig och därför anser föreningarna att samrådet inte varit fullgott.

Här hittar du samtliga av Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlagor inskickade till SKB >>

Här hittar du SKB:s samrådsredogörelse som finns med i ansökningarna om ett slutförvar >>

Logga in