16 februari 2018 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vilandeförklaring i hamnmålet

Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om tillstånd till hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Föreningarna anser att målet bör vilandeförklaras. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 180216 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 180216 >>

Logga in