13 oktober 2017 |

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 1/2

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 11-12 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner om risker med kryp av koppar och kopparkorrosion lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 171013 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet >>


Logga in