31 oktober 2018 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har yttrat sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR.

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s yttrande i sak, 181031 >>
Bilaga:  SGU:s samrådsinlaga, 120120 >>

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 181031 >>

Logga in