31 januari 2021 |

MKG:s synpunkter på SSM:s uppdaterade nationella plan för hantering av kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Myndigheten har skickat ut en remiss med ett utkast av den reviderade planen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 januari skickat in sina synpunkter på utkastet.

Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ta fram ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Dessutom ska medlemsstaterna var tredje år redovisa läget inom kärnavfallsområdet i en rapport till EU-kommissionen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella rapport tillsammans med ett dokument som kallades ”nationell plan” till EU-kommissionen. I augusti 2018 skickades den andra rapporten in och den tredje ska skickas in i augusti 2021.

SSM arbetar nu med att uppdatera rapporten med den nationella planen. Myndigheten säger att uppdateringen inte innehåller sådana förändringar att den föranleder en ny notifiering till EU-kommissionen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 februari svarat på SSM:s remittering av sitt utkast. Föreningarna anser att SSM noga bör överväga om inte den uppdaterade nationella planen bör bifogas nästa svenska rapport enligt EU:s kärnavfallsdirektiv i augusti 2021. Föreningen menar att det kan vara av intresse både för EU-kommissionen och andra medlemsländer att erhålla inte bara en uppdaterad rapport vart 3:e år och en uppdaterad plan var 10:e år. Hela planen bör bifogas till rapporten för att på bästa sätt informera omvärlden om utvecklingen inom kärnavfallsområdet i Sverige.

MKG vill även att SSM ytterligare förbättrar rapportering av innehavet av radioaktivt avfall och hur mycket avfall som förs ut och in i landet. Föreningen anser att även att rapporten bör innehålla en tydligare beskrivning av kopplingen av miljöprövningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen samt att rapporten bör innehålla mer information om Sveriges arbete med att föra information om kärnavfallsförvar till framtiden.

Du kan läsa MKG:s synpunkter i remissvaret länkat nedan.

 

Länkar:

[pdf] Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s remissvar om den Nationella planen, 200201 >>

SSM höll digitalt seminarium om den nationella kärnavfallsplanen, 201216 >>

Nationell plan ute på remiss, 201203 >>

SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall, 201022 >>

SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport engligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen, 180820 >>

Logga in