19 december 2006 |

MKG skriver till myndigheterna om storregional grundvattenströmning

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, med en kommentar till deras pågående arbete med frågan om storregional grundvattenströmning och långsiktig miljösäkerhet.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI genomför för närvarande en värdering av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB AB:s, i år framtagna underlag i frågan. Industrin menar att det på grund av lokala hydrogeologiska förhållanden kan finnas lägen med korta genombrottstider på förvarsdjup på en yta som genom sin lokalisering i stort har mycket långa genombrottstider. MKG menar att detta påstående kan ifrågasättas och att frågan behöver utredas vidare. Dessutom menar MKG att den lokala hydrogeologiska kontakten med ytan och risken att det finns enstaka ställen med korta genombrottstider beror på djupet. Ett slutförvar av KBS-typ kan placeras på upp till 1000 m djup.

  MKG:s brev till myndigheterna om storregional grundvattenströmning >>
Logga in