11 oktober 2012 |

MKG och Oss arrangerar tre kärnavfallsseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, arrangerar tre kärnavfallsseminarier i november och december. De inbjudna talarna kommer att presentera sin syn på viktiga aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet. Varje seminarium kommer att anordnas i Stockholm i samband med lunch och därefter i Östhammar på kvällen samma dag. Mer information om tider och anmälan finner du längst ned på sidan. 


15 november
”Kärnavfall, ansvar och kommande generationer”
Kärnavfallsfrågan kräver att vi ser på vår egen tid med framtidens blick. Skattsökare eller arkeologer i framtiden kan komma att jaga efter rikedomar, kunskap eller energi utan att veta vad som göms i slutförvaret. Hur kan etikens kunskaper vara till hjälp i kärnavfallsfrågan? Det är avgörande att förstå vilken typ av ansvar den ställer oss inför. Den speciella svårigheten är att ansvaret sträcker sig långt fram i tiden – runt 4 000 generationer.

Medverkande: Mats Andrén, professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

 

 27 november 
”En djupare slutförvaring? - Två projekt som ökar kunskapen om djupa borrhål som alternativ”
Både i Sverige och USA pågår satsningar för att öka kunskap om förhållandena på flera km:s djup i berggrunden. Det svenska forskningsprogrammet, Swedish Deep Drilling Program, SDDP, har köpt en borrigg som klarar att borra ned till 2,5 km djup. I USA förbereds samarbete mellan industrin, statliga forskningslaboratorier och universitetsvärlden för att utveckla metoden djupa borrhål som slutförvarsmetod.

Medverkande: Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet.

 

5 december
”Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?”

Seminariet ger en genomgång av aktuella frågeställningar beträffande korrosion och försprödning av kopparkapslar. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar trots att det är oklart om hur koppar beter sig i slutförvarsmiljön samt att viktig information och data saknas. Vilka frågor är aktuella och hur hanteras frågorna av olika aktörer?

Medverkande: Docent Olle Grinder, PM Technology AB

 

STOCKHOLM
Tid: Veg. sopplunch från kl.12:00, därefter seminarium kl.12:30-13:30
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm. T-banestation Medborgarplatsen
Anmälan för soppa: Om du önskar soppa anmäler du dig till christine.anvegard(at)mkg.se

ÖSTHAMMAR
Tid: Fika från kl.18, därefter seminarium kl.18:30-20:00
Plats: Östhammars Missionskyrka, Svarvaregatan 6, Östhammar
Ingen anmälan

 

Arrangörer:

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss >> 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

 

Länkar

Inbjudan som pdf >>

Mer information finns bland länkarna i kalendernyheterna:

"Kärnavfall, ansvar och kommande generationer" >>

"En djupare slutförvaring? - Två projekt som ökar kunsksapen om djupa borrhål som alternativ" >>

"Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?" >>

Logga in