12 oktober 2012 |

MKG lämnar SKB:s referensgrupp

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har idag meddelat kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att föreningen avslutar sitt deltagande i bolagets referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö.

Referensgruppen hade sitt första möte 24 mars 2010 och gruppen är bland annat kopplad till ett forskningsprojekt om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Den 1 juni 2012 krävde MKG tillsammans med Naturskyddsföreningen i ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten att slutförvarsansökan kompletteras genom att kärnavfallsbolaget öppnar upp sitt forskningsdokumentationssystem för allmän insyn. För att inte ge kärnavfallsbolaget legitimitet för en lägre nivå av öppenhet lämnar MKG referensgruppen i avvaktan på resultatet av den fortsatta rättsliga processen eller till dess att bolaget frivilligt öppnar upp sitt forskningsarbete så att full insyn nås.

Läs MKG:s brev till kärnavfallsbolaget SKB nedan.

 

Länkar

Brev från MKG till SKB om att MKG lämnar referensgruppen, 120927 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in sitt yttrande om kompletteringsbehov i prövningsprocessen, 120601 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG föreslår förbättringar för ökad insyn i referensgruppen, 100622 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG deltar i SKB:s referensgrupp, 100316 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det senaste mötet med referensgruppen (här finns även länkar bak till tidigare möten), 120824 >>

Logga in