16 december 2008 |

MKG lägger ut arkiv med Fud-dokument från 1986-2007 på hemsidan

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lagt ut ett arkiv av dokument från årets och tidigare granskningar av industrins forskningsprogram, Fud-programmet. Dokumenten är framtagna som ett led i föreningens granskning av industrins senaste forskningsprogram Fud-07. Det var genom att historiskt studera Fud-processen som MKG i sitt Fud-yttrande i april drog slutsatsen att miljöorganisationernas synpunkter inte har hanterats på ett sätt som kunnat reellt påverka utvecklingen inom kärnavfallsområdet.

Vart tredje år tar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB fram ett forskningsprogram för kärnavfall som ska godkännas av regeringen enligt kärntekniklagen. Det är genom denna process som regeringen har möjlighet att ha inflytande och styra upp kärnavfallsprocessen i Sverige. Under hösten 2007 och våren 2008 granskade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, industrins forskningsprogram Fud-07. Som ett led i det arbetet tog föreningen fram en stort antal historiska dokument från tidigare Fud-granskningar. Det är fråga om industrins forskningsprogram, myndigheternas och Kärnavfallsrådets yttranden, regeringsbeslut samt ett antal andra remissyttranden. För tidigare år är det främst fråga om remissyttranden som lämnats in av miljöorganisationer. Det var utgående från dessa dokument som MKG i sitt Fud-yttrande från i april konstaterade att varken SKI (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) eller Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) på ett tillfredsställande sätt tidigare fört vidare miljöorganisationernas synpunkter, och regeringen har därigenom fått försämrade möjligheter att ingripa för att styra upp kärnavfallsprocessen.

MKG:s Fud-dokumentarkiv >>

Nyhet om MKG:s yttrande över industrins forskningsprogram Fud-07 080425 >>

Nyhet om MKG:s yttrande inför regeringsbeslutet 081030 >>

Nyhet om regeringens Fud-beslut 081120 >>

Logga in