4 maj 2006 |

MKG höll årsmöte den 4 maj 2006


Den 4 maj höll MKG sitt andra årsmöte sen föreningen bildades. Mötet hölls i Östhammar och kombinerades med ett studiebesök på slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark (SFR).
  Ibland togs diskussionerna med ut i solen

 

Till styrelse för föreningen, att verka fram till kommande årsmöte, valdes:

Catharina Lihnell Järnhester, ordinarie ledamot för Naturskyddsförbundet i Kalmar län, tillika föreningens ordförande.
Kuno Nilsson, personlig ersättare.
Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Uppsala län, tillika föreningens vice ordförande.
Ylva Lundh, personlig ersättare.
Elisabeth Lindvall, ordinarie ledamot för Fältbiologerna.
Maria Brandt, personlig ersättare.
Lena Jarlöv, ordinarie ledamot för Svenska Naturskyddsföreningen.
Mikael Karlsson, personlig ersättare.
Guy Madison, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Östhammar.
Kenneth Gunnarsson, personlig ersättare.


Till ordförande valdes Catharina Lihnell Järnhester och till vice ordförande valdes Jenny Lundström.


Några av de deltagande på MKG:s årsmöte.

Logga in