21 april 2005 |

MKG framträdde på SKB-dagen

I samband med SKB AB:s årliga bjudning "SKB-dagen" gavs MKG möjlighet att presentera sig och ge sin syn på kärnavfallsprojektet.

MKG representerades av Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson som i sitt anförande tog upp kärnkraften och kärnavfallsfrågan utifrån målet om en långsiktig och hållbar utveckling. Mikael kunde konstatera att det svenska kärnavfallsprojektet inte uppfyller några av de fem grundläggande kriterierna för hållbar utveckling och att projektet saknar tydligt mål och miljömässiga funktionskrav.

Andra föreläsare var Hans Blix (Fd. folkpartistisk minister, FN-utsände i Irak m.m.) och prof. Lena Torell (Vetenskapsakademin) som båda pläderade för utbyggnad av kärnkraften och för multinationella kärnavfallslösningar, medan Jasenko Selimovic (Göteborgs stadsteater) och prof. Mikael Stenmark (Uppsala universitet) tog upp de viktiga och svåra moraliska och etiska aspekterna och ansvaret inför kommande generationer.


Mikael Karlsson under SKB-dagen. FOTO: Miles Goldstick

Se OH-bilderna här >>

Logga in